Connect with us

Consilierea

Consilierea educațională

Este ansamblul de acţiuni pedagogice centrate pe prevenţie, explicând cauzele dificultăţilor comportamentale, relaţionale şi emoţionale

Oferă repere pentru sănătatea mentală, psiho-emoţională, socială, fizică, spirituală a copiilor şi a adolescenţilor.

Este o relaţie inter-umană de asistenţă şi suport a grupului de elevi în scopul dezvoltării personale şi în scopul prevenţiei situaţiei de criză.

 

Tematica activităţilor de consiliere educatională vizează :

 • cunoaşterea şi imaginea de sine
 • dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, de management al conflictului
 • dezvoltarea abilităţilor sociale (ex. asertivitatea)
 • dezvoltarea abilităţilor de prevenire, a consumului de droguri, alcool şi tutun
 • prevenirea bolilor cu transmisie sexuală C.B.T.S.
 • controlul stresului
 • prevenirea, dezvoltarea abilităţilor de prevenire a depresiei, anxietăţii, agresivităţii şi delirului suicidal
 • tehnici de învăţare eficientă, managementul timpului, consiliere vocaţională, dezvoltarea creativităţii, informaţii privind alegerea unui traseu şcolar/profesional

Aria consilierii educaţionale se desfăşoară pe 3 compartimente:

 1. Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientare a carierei.
 2. Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev
 3. Consultaţii cu părinţii în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.